SHANGI

Abbé Emmanuel NIYONSENGA

B.P. 28 Cyangugu
paroisseshangi@yahoo.fr

RETOUR