Ibaruwa y’Umwaka w’Ubwiyunge 2018

Ibaruwa Abepiskopi Gatolika bandikiye abakristu mu Mwaka udasanzwe w’Ubwiyunge -2018

“Kristu ni we bumwe bwacu”