URWANDIKO RWA GISHUMBA RWA PAPA FRANSISKO MU GIHE KILIZIYA IHIMBAZA ISABUKURU Y’IMYAKA 150 ISHIZE YOZEFU MUTAGATIFU AGIZWE UMURINZI WA KILIZIYA Y’ISI YOSE-“N’UMUTIMA WA KIBYEYI”