Recherche

Accueil

ITANGAZO RYA CEPR

CONFERENCE EPISCOPALE DU RWANDA  (C.EP.R)                                   

Secrétariat Général

B.P. 357 Kigali/Rwanda

ITANGAZO RISOZA INAMA ISANZWE Y’ABEPISKOPI GATOLIKA BO MU RWANDA YATERANIYE I KIGALI TARIKI 14-17 WERURWE 2017

Kuva tariki ya 14 kugeza  ku ya 17 Werurwe 2017, i Kigali ku cyicaro cy’Inama y’Abepiskopi gatolika mu pdfRwanda hateraniye inama yabo isanzwe y’igihembwe cya mbere cy’umwaka wa 2017, iyobowe na Nyiricyubahiro Musenyeri Filipo Rukamba, Umushumba wa Diyosezi ya Butare akaba  na Perezida w’Inama y’Abepiskopi Gatolika bo mu Rwanda. Nyuma y’isengesho ritangiza inama, yatangaje imirongo migari  iyo nama yagombaga kwibandaho. Harimo gusuzuma raporo z’ibikorwa bihuriweho n’amadiyosezi n’izindi ngingo zinyuranye zirebana n’iyogezabutumwa muri rusange. Abepiskopi kandi bateganyaga kuganira kuri gahunda idasanzwe y’umwaka wa Yubile y’ubusaseridoti mu Rwanda n’ishyirwa mu bikorwa ryayo. Kanda hano cyangwa ufungura pdf kugira ubone itangazo ryose.

Facebook | Twitter 

Copyright © 2014 Eglise Catholique Rwanda. Tous Droits Réservés.